Blog

 XORNADAS CONMEMORATIVAS DO XIII ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN DA SEDE SOCIAL (1955)

"Todal-as provincias galegas aparescen na Hestoria vencelladas por feitos reasos e por leendas.

A Cruña didiante as naves heróicas de Breogán; Lugo sinte enriba de si o peso do pasado román; Ourense alédase da súa estirpe sueva; e Pontevedra vibra na lembranza do Teucro, o mito grego que a fundou.


O helénico debe ser para Pontevedra unha liña de conduta no seu porvir: Gregos son os seus orixes, gregos deben ser os feitos, sen por


elo deixare de sere Galegos. É decire: deben sere Galegos no seu amor afervoado á nosa Terra Nai, mais deben  sere galegos na paixón pol-a liberdade, na outura do pensamento e na resoanza universal".


VILANOVA RODRÍGUEZ, A.: texto para  Centro Pontevedrés nas súas XORNADAS CONMEMORATIVAS DO XIII ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN DA SEDE SOCIAL, Sarandi, abril de 1955

Alberto Vilanova - Ensaísta e Historiador | Aviso Legal | © 2011 albertovilanova.com
Deseño: Jose Lameiras Vilanova    ACV Galaica