Contacto

Os herdeiros, son propietarios dos contidos de este sitio web (http://www.albertovilanova.com), incluidos textos, imáxenes, código fonte, logos, e marcas, polo que queda expresamente prohibido:

  • Utilizar calquera dos contidos e servizos con fines ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do Legado Alberto Vilanova Rodríguez.
  • Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por cualquera dereito da propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.
  • Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, trasformar ou modificar os contidos do sitio web.
  • Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan dañar o impedir o normal funcionamiento da rede, do sistema ou dos equipos informáticos (hardware y software) do Legado Alberto Vilanova Rodríguez ou ordenadores de terceiros.
  • Os propietarios do Legado de Alberto Vilanova Rodríguez resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quenes incumplan as anteriores prohibicións.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

  • Os propietarios do Legado Alberto Vilanova Rodríguez reservase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web.
  • Os propietarios do Legado Alberto Vilanova Rodríguez non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.
  • Tampoco garantiza a ausencia de virus nin de outros elementos que poidan producir alteracións nos seus sistema informático (software y hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheros almacenados no seu sistema informático, polo que excluye calquera responsabilidade por daños e perxuicios que poidan producirse no seu sistema informático, documentos electrónicos ou ficheros dos usuarios.
  • Os propietarios do Legado Alberto Vilanova Rodríguez excluen, con toda a extensión permitida polo ordenamiento xurídico, cualquera responsabilidade polos daños e perxuicios de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención o acceso aos contidos, e en particular, ainda non de modo exclusivo, polos daños e perxuicios que poidan ocasionarse.

PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

  • En cumplimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, (“LOPD”), informamos que o sitio web do Legado Alberto Vilanova Rodríguez, non recolle nin rexistra dos usuario, datos de carácter personal.
Alberto Vilanova - Ensaísta e Historiador | Aviso Legal | © 2011 albertovilanova.com
Deseño: Jose Lameiras Vilanova    ACV Galaica