Blog

 ALBERTO VILANOVA SERÁ AGASAJADO (1967)

O próisimo día 8 de outono, ás 13 horas, no casal da Federación de Sociedades Gallegas, a Coleitividade reaizará un banquete en honor do profesor Alberto Vilanova Rodríguez co gallo da recente pubricación do seu libro “LOS GALLEGOS EN LA ARGENTINA”.

O agasallo está sendo orgaizado pola Comisión Intersocietaria que preside Antón Alonso Pérez, sendo segredario Manuel Corbacho Montagudo.

“Correo de Galicia”, nº 44 e 45, páx. 16. Buenos Aires, 30 de agosto de 1967


Alberto Vilanova - Ensaísta e Historiador | Aviso Legal | © 2011 albertovilanova.com
Deseño: Jose Lameiras Vilanova    ACV Galaica